• slider image 71
  • slider image 73
:::

本校參加109年航空城盃跆拳錦標賽榮獲佳績

本校參加109年航空城盃跆拳錦標賽榮獲佳績

 

品勢低年級組  第一名  209  楊勝文

品勢低年級組  第二名  208  黃柏勳

品勢中年級組  第二名  307  黃晧睿

品勢高年級組  第三名  604  黃馨穎

教務處 admin 於 2020-12-15 發布,共有 320 人次閱讀